VAPE Menta elektromos szúnyogirtó utántöltő folyadék (60 éjszakás) 36ml

VAPE Menta elektromos szúnyogirtó utántöltő folyadék (60 éjszakás) 36ml

Zárt térben, a Vape elektromos párologtató készülékbe helyezve, szúnyogok irtására használható.

A Vape Menta szúnyogirtó folyadék a Vape elektromos párologtató készülékkel használható.
1. A tartály kupakját csavarjuk le és őrizzük meg.
2. Csavarjuk be a tartályt a párologtató készülékbe. Győződjünk meg arról, hogy nem esik ki.
3. Dugjuk be a készüléket a szabványos (230 V) hálózati csatlakoztatóba, úgy, hogy a tartály függőleges helyzetben álljon. Egy tartálynyi szúnyogirtó folyadék egy kb. 50 m3-es helyiség légterének a kezelésére elegendő. Napi 8 órán keresztül történő használat mellett, 60 napon át használható. Ha már nem kívánjuk használni a terméket, a készüléket húzzuk ki a hálózati csatlakozóból. A készüléket mindig álló helyzetben tároljuk, vagy csavarjuk ki belőle a tartályt és a kupakjával zárjuk le azt. A készülék nedves helyen nem használható! Az üres tartály cseréjét mindig kikapcsolt és a hálózati csatlakozóból kihúzott készülékben végezzük.
Termék információk
A Vape elektromos készülékekhez használható Menta szúnyogirtó folyadék zárt térben szúnyogok elpusztítására és elriasztására alkalmas. Egy tartálynyi szúnyogírtó folyadék egy kb. 50 m3-es helyiség légterének a kezelésére elegendő. Napi 8 órán keresztül történő használat mellett, 60 napon át használható mely zárt térben szúnyogok elpusztítására és elriasztására alkalmas. Hagyományos és tigrisszúnyogok ellen is hatékony.

A flakon tartalma: 36ml

Összetevők

Hatóanyag: 1,33 g pralletrin, Etoc oldószer és parfüm összesen 100 g

Biztonsági figyelmeztetés:
A biocid termékeket körültekintően használja. Olvassa el a termékinformációkat a csomagoláson és a kiegészítő információkat a termék használatára vonatkozóan. VAPE Antiodor szúnyogirtó folyadék FIGYELMEZTETŐ MONDAT: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK: Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Az edény szorosan lezárva tartandó. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti előírásoknak megfeleljen. Dekán-t, Tetradekán-t tartalmaz. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: A folyadéktartályt csak a hálózatból eltávolított készülékbe szabad behelyezni. A szúnyogirtó készítmény elhelyezése után bő, szappanos vízzel mossunk kezet. A készítményt élelmiszertől elkülönítve, gyermek által hozzá nem férhető helyen kell tárolni! Gyermekek a készüléket nem használhatják! Vizes kézzel vagy fémtárggyal ne érintsük a készüléket! A készüléket működés közben letakarni tilos! Használatakor, az akváriumot, terráriumot, állatketrecet a helyiségből távolítsuk el, vagy takarjuk le, és az akvárium levegőztető berendezését kapcsoljuk ki.

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

1 485 Ft
Irány a webshop
    Irány a webshop

    Iratkozz fel azhírlevélre

    és értesülj elsőként újdonságainkról, akcióinkról!