VAPE Classic elektromos szúnyogirtó utántöltő folyadék (60 éjszakás) 36ml

VAPE Classic elektromos szúnyogirtó utántöltő folyadék (60 éjszakás) 36ml

VAPE Classic elektromos szúnyogriasztóhoz alkalmas utántöltő folyadék. Egy flakon tartalma egy 20m2-es helység (például hálószoba) esetén 60 éjszakára elegendő védelmet biztosít a szúnyogok és rovarok ellen. Tigrisszúnyog irtására is alkalmas. Még nyitott ablak és lámpafény esetén is távol tartja a szúnyogokat.

A flakon tartalma: 36ml

Összetevők

Hatóanyag: 1,33 g pralletrin, Etoc oldószer és parfüm összesen 100 g

Biztonsági figyelmeztetés:
A biocid termékeket körültekintően használja. Olvassa el a termékinformációkat a csomagoláson és a kiegészítő információkat a termék használatára vonatkozóan. VAPE Antiodor szúnyogirtó folyadék FIGYELMEZTETŐ MONDAT: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK: Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Az edény szorosan lezárva tartandó. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti előírásoknak megfeleljen. Dekán-t, Tetradekán-t tartalmaz. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: A folyadéktartályt csak a hálózatból eltávolított készülékbe szabad behelyezni. A szúnyogirtó készítmény elhelyezése után bő, szappanos vízzel mossunk kezet. A készítményt élelmiszertől elkülönítve, gyermek által hozzá nem férhető helyen kell tárolni! Gyermekek a készüléket nem használhatják! Vizes kézzel vagy fémtárggyal ne érintsük a készüléket! A készüléket működés közben letakarni tilos! Használatakor, az akváriumot, terráriumot, állatketrecet a helyiségből távolítsuk el, vagy takarjuk le, és az akvárium levegőztető berendezését kapcsoljuk ki.

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

1 485 Ft
Irány a webshop
    Irány a webshop

    Iratkozz fel azhírlevélre

    és értesülj elsőként újdonságainkról, akcióinkról!