hirdetés
Vissza

Moliere Kénytelen házasság vígjáték MOBI e-könyv

Moliere Kénytelen házasság vígjáték MOBI e-könyv
 • Részlet az e-könyvből:

  Nyolczadik jelenet
  MARPHURIUS. SGANARELLE.

  Marphurius. Sganarelle úr, mit kíván tőlem?
  Sganarelle. Kérem doktor úr, egy kis ügyben volna szükségem az ön tanácsára, azért jöttem ide. (Félre.) Lám, egészen jól megy. Ez legalább meghallgatja az embert.
  Marphurius. Kérem, Sganarelle úr, változtasson a beszédmódján. Bölcsészetünk azt rendeli, hogy ne jelentsünk ki határozott tételeket, hogy mindenről bizonytalanul szóljunk, s Ítéletünket mindig felfüggesszük; és ez oknál fogva ön nem mondhatja: Ide jöttem, hanem: Úgy tetszik, hogy ide jöttem.
  Sganarelle. Úgy tetszik?
  Marphurius. Igenis.
  Sganarelle. Ördögbe is, hát hogyne tetszenék úgy, a mikor úgy van.
  Marphurius. A következtetés nem áll meg, mert valami úgy tetszhetik, a nélkül, hogy valóban úgy is volna.
  Sganarelle. Micsoda! Hát nem való, hogy ide jöttem?
  Marphurius. Kétséges; mindenben kételkednünk kell.
  Sganarelle. Micsoda! Hát én nem vagyok itt és ön nem beszél velem?
  Marphurius. Nekem úgy tetszik, hogy ön itt van és úgy tetszik, hogy beszélek önnel; de azért nem bizonyos, hogy úgy is van.
  Sganarelle. Manóba is, ön csúfolódik velem. Én itt vagyok és ön is itt van előttem, mindebben nincs semmi úgy tetszik. Kérem, hagyjunk fel ezzel a szőrszálhasogatással s beszéljünk az én dolgomról. Azt akartam mondani önnek, hogy kedvem volna meg nősülni.
  Marphurius. Semmit sem tudok róla.
  Sganarelle. Azért mondom.
  Marphurius. Lehetséges.
  Sganarelle. A leány, a kit el akarok venni, na gyón szép és nagyon fiatal.
  Marphurius. Nem lehetetlen.
  Sganarelle. Jól teszem-e, vagy rosszul teszem-e ha elveszem?
  Marphurius. Vagy jól, vagy rosszul.
  Sganarelle (félre.) Ah, ah! Ez már más húrokat penget. (Marphuriushoz.) Azt kérdem, jól teszem-e, ha feleségül veszem az illető leányt.
  Marphurius. Ahogy eltalálja.
  Sganarelle. Hát rosszul teszem?
  Marphurius. Úgy fordulhat.
  Sganarelle. Nagyon kérem, feleljen, ahogy kell.
  Marphurius. Ez a szándékom.
  Sganarelle. Nagyon szeretem a leányt.
  Marphurius. Lehetséges.
  Sganarelle. Apja már nekem ígérte.
  Marphurius. Meglehet.
  Sganarelle. De attól félek, ha elveszem, felszarvaz.
  Marphurius. Ez bekövetkezhetik.
  Sganarelle. Mit gondol ön?
  Marphurius. Nincs benne semmi lehetetlen.
  Sganarelle. De mit tenne ön az én helyembe!
  Marphurius. Nem tudom.
  Sganarelle. S mit tanácsol, mit tegyek?
  Marphurius. A mit akar.
  Sganarelle. Megdühödöm.
  Marphurius. Mosom kezeimet.
  Sganarelle. Ördög vigye el ezt a vén bolondot.
  Marphurius. A hogy lesz, úgy lesz.
  Sganarelle (félre). Az istennyila üssön a gazemberbe! No, megállj, te megveszett filozófus kutya, majd mindjárt más nótát fogsz fújni.
  (Botjával üti Marphuriust.)
  Marphurius. Jaj! jaj! jaj!
  Sganarelle. Itt a fizetség a sületlenségeidért, ez jól esik nekem.
  Marphurius. Hogyan! Micsoda szemtelenség! Így meggyalázni engem! Micsoda vakmerőség megverni egy olyan bölcsészt, mint én vagyok!
  e-könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Gyártó/Termék Honlapja:http://