hirdetés
Vissza

Tsz-tagok kézikönyve (antikvár)

Kovács Mihály (szerk.)
Tsz-tagok kézikönyve

Kérdés-felelet formájában 12 fejezetben foglalkozik a termelőszövetkezetek és tagjaik gazdasági és társadalmi életének valamennyi főbb területével. A kérdésekre adott válaszok tükrözik azokat a sokrétű és mélyreható változásokat, amelyek a termelőszövetkezetek gazdálkodásában és a tsz-tagok életkörülményeiben az előző kiadás megjelenése óta végbementek. A mű célja az, hogy – főképpen az utóbbi évek jogszabályi rendelkezései alapján – segítsen eligazodni a tsz-tagoknak s részben a tsz-vezetőknek is a termelőszövetkezeti belső élet, a szövetkezeti munka- és üzemszervezés, a vezetés, az irányítás és a gazdálkodás legfontosabb kérdéseiben. A könyv választ ad a tsz-tagok, családtagok és termelőszövetkezetben dolgozó alkalmazottak főbb munkajogi kérdéseire, szól a tagsági és a munkaviszonyból eredő jogokról, kötelezettségekről, a tsz-tagság szociális ellátásáról és nyugdíjrendszeréről, a háztáji gazdálkodás időszerű kérdéseiről, a termelőszövetkezetek állami irányításának, törvényességi felügyeletének és támogatásának formáiról, módszereiről, a szövetkezetek érdekképviseleti szerveiről, azok céljáról, feladatairól, a termelőszövetkezetek együttműködési formáiról stb.

  • Használt könyv - Minőség: 4/5
    Jelen termék különbözeti adózás hatálya alá tartozik, így áfa nélkül kerül kiszámlázásra.
  • Termék tömege:1 kg/db