hirdetés
Vissza

Armada Bérprogram - 10 fő

Könnyedén kezelhető bérprogram kis létszámú cégek bérszámfejtésére.
 • Ugyanazon személy több jogviszonyának kezelése.
  Dolgozó jogviszonya hatályának nyilvántartása.
  Napi átlag és napi távolléti díj automatikus kiszámítása.
  Dolgozó béréből való automatikus letiltások kezelése akár több párhuzamos jogcímen, s a levonások végső dátumának figyelésével is.
  EHO fizetés felső határának figyelése és automatikus kezelése.
  Évközi áttérési lehetőség a szoftver használatára azáltal, hogy lehetőséget biztosít a dolgozó adatainak importjára úgy, hogy ettől még biztosítható lesz az év végi adóbevallás is.
  Több műszakos dolgozók napi munkaidőadatainak részletes nyilvántartása.
  Munkaidőadatok több dolgozónál való egyszerre történő csoportos szerkesztése a csoportba tartozók távolléte esetén.


  Kifizetési papírok a bérprogramban

  Jövedelemkifizetési lap
  Jövedelemkifizetési lap (összevont)
  Osztalék kifizetési lap
  Címletjegyzék - dolgozónként részletezve
  Címletjegyzék - Összesítve
  Járulékösszesítő lap
  Titkosított jövedelemkifizetési lap


  Jegyzékek a bérprogramban

  Havi jövedelemjegyzék
  Havi jövedelemjegyzék (dolgozónként összevonva)
  Havi osztalékjegyzék
  Havi költségtérítésjegyzék


  Kartonok a bérprogramban

  Bérkarton
  Bérkarton (összes tárgyévi jogviszonyról)
  Önálló tevékenység és egyéb jövedelem karton
  Költségtérítés karton
  Osztalékkarton
  Adó- és járulékkarton
  Munkaidőnyilvántartó karton
  Összesített munkaidőnyilvántartó karton
  Szabadság karton
  Szabadság karton - részletes
  Távollét karton
  Távollét karton - részletes
  Jelenléti ív


  Listák a bérprogramban

  Bérek, jövedelmek listája
  Bérpótlékok listája
  Bérjellegű kifizetések listája
  Költségtérítések listája
  További juttatások listája
  Levonások listája
  TB-kifizetések listája
  Dolgozó terhei
  Cég terhei
  Szja kedvezmények
  Cég terhe - Szakképzési hozzájárulás lista
  Szabadság lista
  Szabadság lista - Összevont
  Jövedelmek készpénzes kifizetési listája
  Betegszabadság lista - Összevont
  Rehabilitációs hozzájárulás számítási segédlet
  Önálló jövedelmek listája


  Utalási listák a bérprogramban

  Jövedelem - banki átutalás listája
  Jövedelem - lakcímre utalás listája
  Levonások átutalás-listája
  Magánnyugdíjpénztári utalások listája
  Magánnyugdíjpénztári utalások listája - hónaptól-hónapig
  Magánnyugdíjpénztári utalások listája dolgozónként
  Önkéntes nyugdíjpénztári utalások listája
  Önkéntes nyugdíjpénztári utalások listája dolgozónként
  Önsegélyező pénztári utalások listája dolgozónként
  Egészségpénztári utalások listája
  Egészségpénztári utalások listája dolgozónként
  Kötelezettségek utalási listája (göngyölítve)
  Kötelezettségek utalási listája - egyéni vállalkozó


  Bevallások (papír alapúak) a bérprogramban

  Egészségpénztári tagdíjbevallás
  Egészségpénztári bevallás - Munkáltatótól kilépő tagok
  Önkéntes nyugdíjpénztári bevallás


  Dolgozói papírok a bérprogramban

  Dolgozók névsora
  Jövedelemkifizetési lap átvételi jegyzék
  Jövedelemkifizetési lap átvételi jegyzék (adóazonosító nélkül)
  Tárgyévben belépett dolgozók listája
  Tárgyévben kilépett dolgozók listája
  Tárgyhóban belépett dolgozók listája
  Tárgyhóban kilépett dolgozók listája
  Jogelődtől átvett dolgozók
  Szerződések időtartama
  Szerződések időtartama - tárgyhónapban lejáró
  Próbaidő időtartama - tárgyhónapban lejáró
  Dolgozó törzsadatai


  Kilépő dolgozó papírjai a bérprogramban

  Munkáltatói igazolás munkaviszony megszűnése esetén
  Munkáltatói igazolás társadalombiztosítási kötelezettségeklevonásáról és befizetéséről
  Foglalkoztatói igazolás társadalombiztosítási kötelezettségek levonásáról és befizetéséről
  Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap
  Adatlap - a munkáltatótól származó jövedelemről és az adóelőlegek levonásáról Igazolólap a munkanélküli járadék megállapításához
  Igazolás tárgyévben levont és megfizetett járulékokról (Tbj.47§ (3)) - jogviszonyonként
  Igazolás tárgyévben levont és megfizetett járulékokról (Tbj.47§ (3)) - jogviszonyokról összevontan
  Adatlap - a bírósági végzéssel meghatározott tartási kötelezettségekről
  Jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításához - segédlet
  Pótlap a "Foglalkoztatói igazolás"-hoz - segédlet


  Vezetői információk a bérprogramban

  Teljeskörű összesítő lista
  Teljeskörű összesítő lista - visszavonás részletezéssel
  Összevont teljeskörű összesítő lista
  Teljeskörű összesítő lista - hónaptól-hónapig
  Költséghelyek szerinti összesítő órás bontásban
  Belépő dolgozó papírjai
  Munkáltatói igazolás a munkavállaló nyilvántartásba vételéről
  Munkaszerződés


  Nyilatkozatok a bérprogramban

  A családi kedvezmény érvényesítéséről a 2012. évben
  Nyilatkozat adóelőleg levonásáról
  Nyilatkozat az adóterhet nem viselő járandóságok figyelembevételéről


  Igazolások a bérprogramban

  Munkáltatói igazolás
  Munkáltatói igazolás (levonások részletezésével)
  Munkaszerződés módosítása


  Főkönyvi adatok a bérprogramban

  Kontírozott tételek részletes listája (költség bontás is)
  Kontírozott tételek részletes listája
  Kontírozott tételek összesített listája (főkönyvi számokés költségbontások)
  Kontírozott tételek összesített listája (főkönyvi számok és költségbontások) - párhuzamos
  Kontírozott tételek összevont listája (csak költségbontással)
  Kontírozott tételek összevont listája (főkönyvi szám szűrési lehetőséggel)
  Kontírozott tételek részletes listája (költség bontás is) - csak a kijelölt dolgozók adataival
  Bér, túlóra, prémium adatok költségbontásonként (spec)


  Egyéb listák és nyomtatványok

  Munkaügyi adatok dolgozónként
  Munkaügyi adatok
  Cég törzsadatai
  Súlyosan fogyatékos gyermek felülvizsgálati határideje
  Lista - Nyugdíjjárulék felső határ - Nyugdíjjárulék alap
  Lista - Nyugdíjjárulékot nem fizetők listája (nyenyi miatt)
  Lista - Nyugdíjjárulék felső határt elért dolgozók
  Lista - Előírásos levonások éves egyenlege
  Lista - Statisztika segédlet - Adott napon született dolgozók listája
  Lista - Túlóra és Vasárnapi pótlék órái dolgozónkénti összesítve
  Lista - Közvetett, közvetlen költségbontás és költségbontás összegző lista
  Lista - Tárgyévben több állománycsoportba is tartozó dolgozókról
  Lista - Tárgyévben több csoportba is tartozó dolgozókról
  Lista - Dolgozók teljesítménye
  Lista - Egyéb tételeknél elszámolt reprezentáció (1-12. hó)
  Jelenléti ív - lista


  TB nyomtatványok a bérprogramban

  KPE200 - Segélyezési egyéni lap
  KPE230 - OEP Adatmegállapító lap
  KPE240 - Táppénz (terhességi - gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj) fizetési jegyzék
  KPE260 - Segélyezési pénztárnapló
  KPE270 - Baleseti jegyzék
  A.3517-25 - Táppénzutalvány
  A.3503-7 - Egészségbiztosítási statisztikai jelentés
  EB09 - Társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolása
  CST130 - Családi pótlék és gyermekgondozási segély pénztárnapló  Elektronikus formájú bevallások, adatszolgáltatások

  NAV 1208
  NAV 1258
  NAV 12T1041
  OEP jelentések
  KSH 1210
  K&H Egészségpénztári bevallás
  OTP Önkéntes Nyugdíjpénztári bevallás
  Allianz Önkéntes Nyugdíjpénztári bevallás
  NYENYI
  SZJA
  M29, M30