hirdetés
* A feltüntetett akciók a készlet erejéig érvényesek!
Vissza

KERESZTÉNY VALLÁSPEDAGÓGIA

-20%
KERESZTÉNY VALLÁSPEDAGÓGIA
850 Ft

Akció: 680 Ft


 • Akció kezdete: 2019.01.24
 • Akció vége: A készlet erejéig!

Szülők és Nevelők Könyvespolca

Szerző: Csanád Béla

JEL Könyvkiadó, 2004

 

 • Hazánkban ötven év óta nem jelent meg kifejezetten és sajátosan keresztény valláspedagógiai tankönyv vagy szakkönyv, amely teológiai és antropológiai alapon tudományos igénnyel készült, tekintetbe véve a lelkipásztorkodás-tan legújabb elméleti-gyakorlati eredményeit és követelményeit. Ennek oka nemcsak az, hogy ebben az időszakban szinte lehetetlenné vált az egyházi, vallási és teológiai könyvkiadás, hanem az is, hogy a valláspedagógia, mint önálló teológiai szakágazat – külföldön is – csak a zsinat utáni évtizedekben bontakozott ki erőteljesen.

  Ezekben az években fejlődött ki – új társadalmi és világnézeti körülmények között – egész Európában a megújult keresztény neveléselmélet, tanácsadás és gyakorlat. Könyvünk címe: Keresztény valláspedagógia. Elméletileg ugyanis minden vallásnak (buddhizmus, iszlám, stb.) lehet sajátos valláspedagógiája, önálló célkitűzésekkel és eszközökkel. Mi a krisztusi embereszményt hirdetjük és képviseljük, ennek szellemében akarunk nevelni, természetes és természetfeletti eszközökkel.

  A kötet adatai::
  Kötés: Puhakötés
  Megjelenés éve: 2004
  Terjedelem: 96 oldal

  Tartalomjegyzék:
  I. A keresztény nevelés teológiai alapjai
  1. A valláspedagógia jelentősége, fogalma és meghatározása (Az elmélet kialakulása a XX. században, XI. Piusz „Divini illius Magistri” c. enciklikája nyomán
  A keresztény nevelés jelentősége, letéteményese és irányírója;
  Az Egyház természetfeletti anyasága
  A keresztény család mint nevelő „központ”
  A nevelés mint pasztorális tevékenység
  A nevelés fogalma és meghatározása)
  2. A keresztény nevelés és a lelkipásztorkodás (A lelkipásztori tevékenység körei az Egyházban
  A nevelés mint tanúságtétel, általános papi feladat és szolgálat
  A keresztény nevelés elméletének és gyakorlatának forrásai)
  3. A keresztény nevelés bibliai és teológiai alapelvei (Bibliai tanulságok: A mi Istenünk Atyaisten
  Isten családjának a legfőbb törvénye: a szeretet
  Teológiai alapelvek: Végső célunk az örök élet
  Isten minden embert üdvözíteni akar
  Jézus Krisztus a világ Megváltója
  A Szentlélek Isten a megváltás művének történelmi megvalósítja az Egyházban)
  4. A keresztény nevelés célrendszere (A keresztény életrend krisztocentrizmusa
  A keresztény nevelés hármas célkitűzése: Isten megismerése és szeretete
  Cselekvő részvétel Krisztus misztériumában
  Krisztus tanúságtételünk és küldetésünk forrása
  A céltudat formálásának jelentősége)
  II. A keresztény nevelés formái és sajátos feladatai
  1. Isten megismerése a hit által (Isten megismerése, elismerése és szeretete a természetes ész világánál a kinyilatkoztatásból, Krisztus által istenkép kialakítása)
  2. Jézus Krisztus megismerése (Jézus Krisztus az Isten Egyszülött Fia, aki emberré lett
  Az örömhír: Isten elküldte Fiát
  Jézus Krisztus tanításának átadása
  A teljes Krisztus-kép kialakítása
  Az egyoldalúság és a teológiai szaknyelv veszélyei
  Hogyan valósul meg Krisztussal való életközösségünk?
  Krisztus jelenlétének formái az Egyházban)
  3. A Szentlélek és az Egyház a gyermek és az ifjú életében
  (A Szentlélek folytatja Krisztus művét
  Az Egyház és szentségei az üdvösség jelei és „eszközei”
  A bérmálás jelentősége életünkben
  A bérmálási felkészítés új lehetőségei)
  III. A keresztény nevelés gyakorlata
  1. Bevezetés a keresztény nevelés módszertanába
  (Természetes és természetfeletti eszközök a nevelésben
  Gratia supponit naturam
  A missziós vagy evangelizációs nevelés lényege
  Nevelő közösség - közösségi nevelés)
  2. A biblikus nevelés és oktatás gyakorlata
  (A keresztény nevelés forrása a kinyilatkoztatás
  A Biblia mint a keresztény nevelés alapja
  A Szentírás pedagógiai célzatú magyarázata)
  3. A liturgikus nevelés gyakorlata
  (A liturgia fontossága a gyermek életében
  A liturgikus nevelés kezdetei a családban
  A családi közös imádság
  A családi ünneplés szabályai)
  4. A keresztény erkölcsi nevelés gyakorlata
  (Hibák és nehézségek az erkölcsi nevelésben
  A természetes erények kimunkálása
  Erkölcsi tapasztalataink értékelése az Evangélium fényében
  Isten törvényeinek és parancsainak elfogadása
  A megbocsátás lelkületének a fejlesztése: előkészület a bűnbocsánat szentségére
  A korai első gyónás problematikája)

 • A termék értékelése:
  Nincs értékelve a termék (0 értékelés alapján)

  Vélemény írása
  Név:
  E-mail cím:
  Értékelés:                    
  Vélemény:
  Ellenőrző kód:
  captcha
   « A hitelesítéshez kérjük írja be a képen látható számot!
  Vélemény elküldése
 • ISBN:978-963-9318-236
  Kiadó:JEL Kiadó
  VTSZ:4901