hirdetés
* A feltüntetett akciók a készlet erejéig érvényesek!
Vissza

INFORMÁCIÓ(ELMÉLET) A BIOLÓGIÁBAN

-15%
INFORMÁCIÓ(ELMÉLET) A BIOLÓGIÁBAN
2 205 Ft

Akció: 1 875 Ft


 • Akció kezdete: 2019.01.27
 • Akció vége: A készlet erejéig!

Biofizikai informatika

Szerző: Maróti Péter

JATE Press, 2003

 • A kötet adatai:
  Kötés: Puhakötés
  Megjelenés éve: 2003
  Terjedelem: 208 oldal

  Tartalomjegyzék:

  1. A VALÓSZÍNŰSÉGELMÉLET ALAPJAI
  1.1. Események és összefüggésük
  1.2. Események valószínűsége
  1.3. A valószínűség kombinatorikus kiszámítási módja
  Permutációk
  Kombinációk
  Variációk
  Példák
  Fehérjék összeállítása aminosavakból
  Fehérje térbeli konformáció-állapotainak száma
  Brown-mozgás, bolyongási probléma
  Egydimenziós szabad mozgás
  Egydimenziós bolyongás „visszaverő” fal előtt
  Egydimenziós bolyongás „elnyelő” fal előtt
  Kétdimenziós (síkbeli) szabad bolyongás
  Nevezetes részecske-eloszlások (statisztikák) a fizikában
  Maxwell-Boltzmann statisztika
  Bose-Einstein statisztika
  Fermi-Dirac statisztika
  1.4. Feltételes valószínűség
  Összetett valószínűségi tétel
  Teljes és összetett valószínűségi tétel
  Bayes tétele
  Független események valószínűsége
  1.5. Valószínűségi változók
  Valószínűségi változók várható értéke
  Valószínűségi változók szórása
  Csebisev tétele
  Fontosabb diszkrét valószínűségi eloszlások
  Binomiális eloszlás
  Poisson-eloszlás
  1.6. Markov-láncok

  2. INFORMÁCIÓELMÉLET
  2.1. A hírközlő rendszer általános modellje
  2.2. Kódok, kódrendszerek
  Egyértelműen dekódolható kódolás
  Az átlagos kódhossz alsó határa
  Irreducibilis kódok
  Kódfa
  Kraft–Fano-féle egyenlőtlenség
  Irreducibilis kódok átlagos kódhosszának alsó határa
  Az entrópia
  A kód hatásfoka
  Optimális kód
  Egyértelműen dekódolható kódok átlagos kódhossza
  Irreducibilis kódok rekonstrukciója
  A Huffman-féle optimális kód
  A Shannon-féle bináris kód
  A Gilbert–Moore-féle alfabetikus kód
  A Shannon–Fano-féle kódolási eljárás
  2.3. Az információ mennyiségei
  Egyedi információmennyiség
  Átlagos információmennyiség: az entrópia
  2.4. Információátvitel
  Együttes információ
  Együttes entrópia
  Kölcsönös információ
  Mérleg az adó- és a vevőoldali információmennyiségek között
  Átlagos kölcsönös információ
  Csatornakapacitás
  Shannon-tétele
  Relatív entrópia
  Redundancia
  2.5. Néhány biológiai jelenség információelméleti szempontú elemzése
  Idegsejtek információtovábbítása
  Érzékszervek információtovábbítási sebessége
  Hallás
  Látás

  3. INFORMÁCIÓ ÉS ENTRÓPIA
  3.1. Összefüggés az entrópia információelméleti, termodinamikai és statisztikus fizikai értelmezései között: az entrópia-fogalmak ekvivalenciája
  3.2. Információ entrópikus és energia egységekben
  3.3. A Maxwell-démon
  3.4. Információ és entrópia a biológiában

  4. ÉRZÉKELÉS ÉS INFORMÁCIÓ/JEL-FELDOLGOZÁS
  4.1. Bakteriális kemotaxis
  Általános ismeretek
  Forgatások molekuláris motorral
  Kemotaxis
  Fizikai kényszerek
  Hidrodinamika (élet a kis Reynolds-számok világában)
  Koncentráció-zaj
  Diffúzió
  Rotációs diffúzió
  Optimális jelfeldolgozás
  4.2. Látás
  Az idegrendszeri jelfeldolgozás általános vonásai
  A szem mintavétele a környezetről
  Az információ (csatorna-) kapacitás maximálása és a szemmozgás
  Az információ (jel) analóg elő-feldolgozása
  A fényintenzitásbeli különbség felismerésének (láthatóságának) határai
  Fotonstatisztika és a nagyon gyenge fényfelvillanás (flash) felismerési gyakorisága
  Analóg elő-feldolgozás alacsony fényintenzitásnál
  Retina: kódolás a tér, az idő és a színek felhasználásával
  4.3. Hallás, zaj és érzékenységi küszöb
  A kvantummechanika makroszkópiai alkalmazása
  Nullponti mozgás a belső fülben
  Kvantumzaj és a hallásküszöb T = 0 fokon
  Kvantumzaj és a hallásküszöb véges hőmérsékleten
  Néhány általánosító következtetés

  5. A GENETIKAI INFORMÁCIÓ KÓDOLÁSA ÉS FELDOLGOZÁSA; BIOINFORMATIKA
  5.1. A genetikai információ kémiai építőkövei
  Nukleinsavak
  Aminosavak
  Szekvencia-analízis, szekvenálás
  Nukleinsavak szekvencia-analízise
  Didezoxi-szekvenálás (Sanger-eljárás)
  Polimeráz láncreakció (PCR)
  Fehérjék szekvencia-analízise
  5.2. A genetikai kód
  A genetikai kód legfontosabb tulajdonságai
  A molekuláris biológia centrális dogmája
  5.3. A szekvenciák illesztése
  Pontmátrix
  A szekvenciák hasonlóságának kvantitatív mértékei
  Helyettesítési mátrixok
  Nukleinsav-szekvencia
  Fehérje-szekvencia
  Két szekvencia optimális illesztésének kiszámítása (algoritmusok)
  Globális illeszkedés: a Needleman–Wunsch algoritmus
  Lokális illeszkedés: A Smith–Waterman algoritmus
  5.4. Fehérjék szekvencia-elemzése és evolúciója
  Statisztikai profilok
  Rejtett Markov-lánc modell
  Fehérje-szekvencia származtatása és pontértékelése HMM-ben
  A legvalószínűbb út Viterbi algoritmusa
  A HMM előnyei és hátrányai
  5.5. A fehérjék térszerkezete, informatikai alapú predikció
  A főlánc megengedett konformációi: a Ramachandran-ábrázolás
  Periodikus és nem-periodikus, de rendezett szerkezetek fehérjékben
  Hidrofóbicitási profil
  Transzmembrán hélix predikció
  Csavarkerék
  Idegháló-modellen alapuló predikció a fehérjék másodlagos szerkezetére
  Idegháló-modell
  Geometriai értelmezés
  Logikai értelmezés
  Predikció fehérjék másodlagos szerkezetére

  FELHASZNÁLT IRODALOM
 • A termék értékelése:
  Nincs értékelve a termék (0 értékelés alapján)

  Vélemény írása
  Név:
  E-mail cím:
  Értékelés:                    
  Vélemény:
  Ellenőrző kód:
  captcha
   « A hitelesítéshez kérjük írja be a képen látható számot!
  Vélemény elküldése
 • Gyártó/Termék Honlapja:http://
  ISBN:315-978-000-121-3
  Kiadó:JATEPress
  VTSZ:4901