hirdetés
* A feltüntetett akciók a készlet erejéig érvényesek!
Vissza

AUTENTIKUS JOGELMÉLET

-15%
AUTENTIKUS JOGELMÉLET
4 360 Ft

Akció: 3 705 Ft


 • Akció kezdete: 2018.08.01
 • Akció vége: A készlet erejéig!

Szerző: Pokol Béla

Dialóg Campus Kiadó, 2010

 

 • A könyv címében szereplő „autentikus” jelző szerepeltetésével a szerző azt a törekvését szerette volna jelezni, hogy az elemzéseibe folyamatosan bevonta a jogtörténeti és jogági elméleti kérdéseket, illetve az ezekre vonatkozó szakirodalmat is. Ezzel a módszerrel szakítani akart azzal a jogelmélet-felfogással, mely a jogtörténet és a tételes jogtudományok kutatásától elszakadva mintegy a „jog tetején állva” figyeli meg csak a jogot, és így véli elemezhetőnek a jog fogalmát, a jogforrások, a jogdogmatika, jogértelmezés, a jogérvényesség stb. fogalmait. Ez az elvékonyított jogelmélet-felfogás a szovjet korszak évtizedei alatt alakult ki az 1940-es évek végére, és mivel ez már két jogászgeneráció élete alatt irányította a jog tudásának átadását, a nagy jogterületek, a magánjog és a büntetőjog elméletképzését is vészesen lerontotta. A szerző megítélése szerint a valamikori nagy magánjog-elméleti és büntetőjog-elméleti szintéziseket tartalmazó művek hiánya a mai hazai jogirodalomban az általános jogelmélet félévszázados leromlásából is fakadt, és e művével az ebből való kilábaláshoz is hozzá kívánt járulni.

  A kötet adatai:

  Méret: B/5

  Kötés: keménytáblás

  Megjelenés éve: 2010

  Terjedelem: 208 oldal

   

  Tartalom:

   

  Előszó 9

   

  I. fejezet: A jogelmélet diszciplináris önreflexiója 11

   

  1. A jogelméleti diszciplína tárgyi határai és kapcsolódásai 11

   

  1.1. A diszciplináris önreflexió hazai állapota 13

   

  1.2. A jogfilozófia és a jogelmélet kialakulása 16

   

  1.2.1. A gyakorlati juriszprudenciától a jogtudományig 16

   

  1.2.2. A természetjogi rendszertől a jogfilozófián át a pozitív jog elmélete felé 19

   

  1.3. A szociológiai jogelmélet és az empirikus jogszociológia kialakulása 22

   

  1.4. A jogelmélet és az államelmélet összekapcsolása 26

   

  2. A jogelméleti diszciplína szociológiai megközelítése 29

   

  Epilógus 33

   

   

  II. fejezet: Közerkölcs/közmorál, kritikai morál, világmorál 37

   

  1. Közerkölcs és egyéni morál 38

   

  2. A közmorál eltüntetése: a kritikai morál 43

   

  3. A témakör realitása és fogalmakba öntése közötti feszültségek 51

   

  4. Erkölcs, morál, jog, külsődleges magatartási normák 55

   

  5. A közmorál eltüntetésének és a kritikai morál mindenhatóságának kritikája 62

   

   

  III. fejezet: A jog és az erkölcsi–morális szféra 69

   

  1. Habermas diskurzusetikája 69

   

  2. A morális meghatározás bírói döntéshez telepítése: Hart és kritikusai vitája 71

   

  2.1. Hart a konvencionális erkölcsről és a kritikai erkölcsről 71

   

  2.2. Hart a törvényhozási és a bírói döntési folyamatok morális áthatásáról 74

   

  2.3. Hart követőinek/kritikusainak álláspontja 75

   

  2.3.1. Jules Coleman/Wil Waluchov és az inkluzív pozitivizmus 76

   

  2.3.2. MacCormick/Tom Campbell a konvencionális erkölcsről

  és a demokratikus törvényhozásról 78

   

  2.3.3. Jeremy Waldron a törvényhozás szerepéről 80

   

  2.3.4. Gerald Postema és a jogi érvelés átmoralizálása 82

   

   

  IV. fejezet: Jogelmélet és jogtörténet 87

   

  1. A római jog rétegeinek és jogász szerepeinek történeti formálódása 87

   

  1.1. A római jogászi szerepek formálódása 88

   

  1.2. Az elméleti római jogi gondolkodás formálódása 91

   

  1.3. A császári bürokrácia jogszerkezete és jogászsága 95

   

  2. A jog rétegeinek kibomlása a középkori és az újkori fejlődés során 98

   

  2.1. Az archaikus jogoktól a tudatos jogalkotásig 99

   

  2.2. A jogdogmatika rétegének kialakulása 104

   

  2.2.1. A konzíliumadás, ítélkező jogi fakultások 105

   

  2.2.2. A jogi humanizmus korrekciói 111

   

  2.2.3. Az újkor észjogi természetjogának rendszertörekvései 115

   

  2.3. A konkretizáló bírói jogréteg formálódása 118

   

  3. A jog absztrahálódásának formái – regulák, maximák, jogelvek, jogdogmatikai fogalmak és alapjogok 120

   

  3.1. Jogi regulák és maximák 120

   

  3.2. A jogi maximák szerepe a pragmatikus angol–amerikai jogi életben 125

   

  3.3. A rendszeres jogdogmatika és az emberi jogok párhuzamos kialakulása 126

   

  3.4. A jogelvek és jogi maximák rehabilitálása: Dworkin fellépése 129

   

   

  V. fejezet: Jhering jog- és társadalomelmélete 137

   

  1. A jog absztrakt formatana 142

   

  2. Cél a jogban 147

   

  3. A „cél a jogban” gondolat büntetőjogi továbbvitele 155

   

  4. A „cél a jogban” gondolat érdekkutató jogtudománnyá változása 157

   

  5. Kitekintés: Jhering hatása a magyar magánjog birtok és bírlalat körüli vitájára 159

   

  6. Jhering társadalomelméleti kerete 163

   

   

  VI. fejezet: Jogfilozófiák és büntetőjog-elméletek 173

   

  1. A bűn gazdaságtana 173

   

  1.1. A bűncselekmény-elkövetés fogalmi neutralizálása 174

   

  1.2. A marginális elrettentés elmélete 175

   

  1.3. A büntetés mértékének további kalkulációi 177

   

  1.4. A bűnös tudat kérdése a bűn közgazdásza számára 178

   

  1.5. A visszaeső magasabb büntetésének magyarázata 179

   

  2. A jogi moralizmus büntetőjog-elmélete 179

   

  2.1. A kísérlet és a befejezett bűncselekmény közelítése 180

   

  2.2. A gondatlanság alsó fokának áttelepítése a kártérítési jogba 181

   

  2.3. A mulasztásos bűncselekmények szélesebb büntetésének követelése 182

   

  2.4. Az áldozatorientált büntetődogmatika elutasítása 182

   

  2.5. A veszélyeztetési bűncselekmények létrehozásának akceptálása 184

   

   

  VII. fejezet: Tárgyi jog és alanyi jog – a jogi pozíciók 187

   

  1. Német gondolati vonalak: Bierling jogi elvtana, Jhering-továbbvitelek 188

   

  2. Az angol–amerikai gondolati szál 193

   

  3. A „jog” kifejezés metaforikus használatának problémái 197

   

   

  Függelék: A magyar jogi terminológia formálódása 203

 • A termék értékelése:
  Nincs értékelve a termék (0 értékelés alapján)

  Vélemény írása
  Név:
  E-mail cím:
  Értékelés:                    
  Vélemény:
  Ellenőrző kód:
  captcha
   « A hitelesítéshez kérjük írja be a képen látható számot!
  Vélemény elküldése
 • ISBN:978-963-9950-22-1
  Kiadó:Dialóg Campus
  VTSZ:4901