hirdetés
* A feltüntetett akciók a készlet erejéig érvényesek!
Vissza

ÁLTALÁNOS KÉMIA

12 / 44
-15%
ÁLTALÁNOS KÉMIA
2 520 Ft

Akció: 2 140 Ft


 • Akció kezdete: 2017.06.01
 • Akció vége: A készlet erejéig!

Szerző: Csányi László; Rauscher Ádám

JATE Press, 2008

 • A kötet adatai:
  Kötés: Puhakötés
  Megjelenés éve: 2008
  Terjedelem: 248 oldal

  Tartalomjegyzék:

  1. A KÉMIA TÖRTÉNETE (Dr. Rauscher Ádám)

  2. ALAPFOGALMAK (Dr. Rauscher Ádám)
  2.1. Az anyagi rendszerek és állapotuk leírása
  2.1.1. Az anyag és az anyagi rendszerek osztályozása
  2.2. A kémiai összetétel törvényei
  2.3. Avogadro-törvénye. Az anyagmennyiség fogalma
  2.4. Relatív atomtömeg és relatív molekulatömeg fogalma
  2.5. Vegyjel, kémiai képlet, kémiai egyenlet
  2.6. Sztöchiometriai vegyérték, kötésrend, oxidációs szám
  2.7. A vegyületek csoportosítása
  2.7.1. A szervetlen vegyületek csoportosítása
  2.7.2. A szerves vegyületek csoportosítása
  2.8. A kémiai reakciók osztályozása
  2.9. A nevezéktan elemei
  2.9.1. Az elemek elnevezése
  2.9.2. Vegyületek elnevezésének alapelvei
  2.10. A gázok
  2.10.1. Tökéletes gázok állapotegyenletei
  2.10.2. Reális gázok állapotegyenlete
  2.10.3. Az ideális gázelegyek
  2.10.4. A kinetikus gázelmélet
  2.10.5. A molekulák sebességeloszlása
  2.11. A folyadékok
  2.12. A szilárd anyagok
  2.13. Oldatok
  2.13.1. Oldódás, szolvatáció, hidratáció
  2.13.2. Az oldatok összetétele
  2.13.3. Telített oldat, oldhatóság
  2.13.4. Híg oldatok törvényei
  2.13.4.1. Ozmózis
  2.13.4.2. Tenziócsökkenés, forráspont-emelkedés, fagyáspont-csökkenés
  2.14. A relatív atomtömegek meghatározása
  2.15. A relatív molekulatömeg meghatározása
  2.15.1. Gázok és gőzök relatív molekulatömegének meghatározása
  2.15.2. Tiszta folyadékok relatív molekulatömegének meghatározása
  2.15.3. Oldott anyagok relatív molekulatömegének meghatározása

  3. AZ ATOM FELÉPÍTÉSE (Dr. Rauscher Ádám)
  3.1. Általános törvényszerűségek
  3.2. Az atomok szerkezetét bizonyító jelenségek, kísérletek
  3.2.1. Fényelektromos jelenség
  3.2.2. Az α-sugarak szóródása
  3.2.3. Természetes radioaktivitás
  3.3. Az atommag szerkezete
  3.3.1. Magerők, magstabilitás
  3.3.2. Elemi részecskék
  3.3.3. Izotóp, izobár és izoton elemek
  3.4. Magreakciók
  3.4.1. Mesterséges radioaktivitás
  3.4.2. Magreakciók a Földön kívüli világban
  3.5. Az izotópok néhány kémiai alkalmazása
  3.6. Az atomszínképek keletkezése, típusai, törvényszerűségei
  3.6.1. Vonalas színképek. A hidrogénatom színképe
  3.6.2. Az atomok kvantumos energiafelvétele
  3.6.3. Ionizálási energia
  3.7. Atommodellek, kvantumszámok
  3.7.1. A Bohr-féle atommodell
  3.7.2. A Bohr-féle elmélet korlátai
  3.7.3. A hullámmechanikai atommodell. Atomi pályák (AO, Atomic Orbitals)
  3.8. Többelektronos atomok szerkezete
  3.9. Vonalas röntgenszínképek
  3.10. Az elemek periódusos rendszere

  4. A KÉMIAI KÖTÉS (Dr. Csányi László)
  4.1. Az ionos kötés
  4.1.1. Az ionos kötés jellemző tulajdonságai
  4.1.2. A rácsenergia
  4.1.3. Az ionsugár
  4.1.4. Az ionsugarak aránya
  4.2. A kovalens kötés
  4.2.1. A hibridizáció
  4.2.2. Az inert elektronpár
  4.2.3. Az oktettnél nagyobb elektronkonfigurációk. Oktett-expanzió
  4.2.4. A koordinatív kovalens kötés
  4.2.5. A többszörös kötések
  4.2.6. A rezonancia
  4.2.7. A kovalens kötés hullámmechanikai leírása
  4.2.7.1. A vegyértékkötés-elmélet (VB: Valence Bond Theory)
  4.2.7.2. A molekulapálya-módszer (MO: Molecular Orbital Theory)
  4.2.8. Az egyelektronos kötés
  4.3. A fémes kötés
  4.4. Átmenet a kötéstípusok között
  4.4.1. A polarizáció
  4.4.2. Az elektronegativitás. Elektronegativitási skálák
  4.4.2.1. A Pauling-féle skála
  4.4.2.2. A Mulliken-féle EN definíció
  4.4.2.3. Az elektronegativitás kiszámítása az effektív magtöltés segítségével
  4.4.2.4. A Sanderson-féle EN-skála
  4.4.2.5. Újabb törekvések az elektronegativitás pontosabb meghatározására
  4.4.3. A kötéspolaritás és a parciális töltés
  4.4.3.1. A kötés százalékos ionos jellege
  4.4.3.2. A parciális töltés meghatározása
  4.5. Másodlagos kötőerők
  4.5.1. A van der Waals-féle kötés
  4.5.2. A hidrogénkötés

  5. A MOLEKULÁK SAJÁTSÁGA ÉS SZERKEZETE (Dr. Rauscher Ádám)
  5.1. A molekulák energiaviszonyai
  5.2. A molekulák polarizálhatósága, dipólusmomentum, mólrefrakció
  5.3. Az anyag mágneses sajátságai
  5.4. Molekulageometria
  5.5. A molekulák gerjesztése, spektroszkópia
  5.5.1. Látható és ultraibolya spektroszkópia
  5.5.2. A fényelnyelés törvénye
  5.5.3. Infravörös spektroszkópia
  5.5.3.1. Rezgési és rezgési-forgási színképek
  5.5.3.2. Forgási (rotációs) színkép

  6. TERMOKÉMIA (Dr. Rauscher Ádám)
  6.1. Termokémiai alapfogalmak
  6.2. Hess-törvénye

  7. REAKCIÓKINETIKA (Dr. Rauscher Ádám)
  7.1. A reakciókinetika törvényei
  7.2. A reakciósebesség függése a hőmérséklettől
  7.3. Katalízis

  8. KÉMIAI EGYENSÚLYOK (Dr. Rauscher Ádám)
  8.1. A reakciókörülmények hatása az egyensúlyra
  8.2. Homogén egyensúlyok
  8.2.1. Elektrolitoldatok egyensúlyai
  8.2.2. Sav-bázis indikátorok
  8.2.3. Tompító-(puffer)-oldatok
  8.3. Heterogén egyensúlyok

  9. ELEKTROKÉMIA (Dr. Rauscher Ádám)
  9.1. Alapjelenségek
  9.2. Elektrolitoldatok vezetése; ionmozgékonyság
  9.3. Az átviteli szám
  9.4. Elektrolitok diffúziója oldatokban
  9.5. A galváncellák jellemzése
  9.6. Az elektródok jellemzése
  9.7. Redoxielektródok
  9.8. Az elektrolízis. Elektrolitos polarizáció
 • A termék értékelése:
  Nincs értékelve a termék (0 értékelés alapján)

  Vélemény írása
  Név:
  E-mail cím:
  Értékelés:                    
  Vélemény:
  Ellenőrző kód:
  captcha
   « A hitelesítéshez kérjük írja be a képen látható számot!
  Vélemény elküldése
 • ISBN:315-978-000-023-0
  Kiadó:JATEPress
  VTSZ:4901